Villkor

Avtalet gäller mellan nedan kallad hyradirekt.se och den som registrerar sig för hyradirekts tjänster.

Godkännande av villkor

Ångerrätt

Du har enligt lagen 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerfristen gäller från dagen efter din beställning. Här finns ångerblankett framtagen från KO som rekommenderas användas vid tillämpning av ångerrätten. Fyll i blanketten och sänd den till Hyradirekt c/o Glob Fastigheter Hägerstensvägen 106, 126 49 Hägersten.

Ladda ner blankett

Alternativt kan du även maila till info@hyradirekt.se och där uppge uppgift som ditt namn, adress, telefonnummer, inköpsdatum och på vilken mail adress du gjort beställningen.

Att använda informationen på webbplatsen

Hyradirekt arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Hyradirekt inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen i alla lägen är korrekt, komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från, sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Hyradirekt eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Hyradirekt. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs med nyttjanderätt och innehas av Hyradirekt, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.
Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare, återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Hyradirekt.

Integritetspolicy

Läs mer här

Information om cookies

Läs mer här

Övrigt

Hyradirekt förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa villkor eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss